ANBI-status

De Stichting Vrienden van het Vossius is als gevolg van de ANBI-status geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfrecht. Dit betekent dat er géén belasting is verschuldigd over schenkingen, erfstellingen en legaten aan de Vriendenstichting. Dit maakt een gift extra interessant!

Belangrijk hierbij is het verschil tussen een eenmalige gift en een periodieke gift.

1. Eenmalige gift

Bij een eenmalige gift kan u de gedane gift aftrekken in de inkomstenbelasting, onder de persoonsgebonden aftrek.

Voor een eenmalige gift geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw verzamelinkomen, met een minimum van € 60, waarbij het meerdere mag worden afgetrokken in de inkomstenbelasting. Het maximum bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Is uw gift groter dan dit bedrag, dan is het meerdere niet aftrekbaar.

Het verzamelinkomen is het totale inkomen van box 1, box 2 en box 3. Let op! Heeft u een fiscaal partner dan telt het inkomen van de partner ook mee bij de berekening van het verzamelinkomen.

2. Periodieke gift

U kunt Vrienden van het Vossius steunen met een periodieke gift, ook bekend als lijfrenteschenking. Bij een periodieke gift geldt het drempelbedrag en het maximum van een gift niet. Dit is fiscaal voordeliger dan een eenmalige schenking. Iedere euro van de periodieke gift is geheel aftrekbaar. Dit kan leiden tot een maximaal belastingvoordeel tot 52%.

Een periodieke gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
     •  De gift is vastgelegd in een overeenkomst periodiek schenken met
        Stichting Vrienden van het Vossius
     •  U dient minimaal jaarlijks een bedrag te schenken
     •  U dient minimaal vijf jaar achtereenvolgens dit bedrag te schenken
     •  De jaarlijkse schenking dient ieder jaar nagenoeg gelijk te zijn.

 

Maximaal voordeel met periodieke gift aan Vrienden van het Vossius

Met een periodieke gift profiteert u van maximaal belastingvoordeel. U mag uw schenking jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Meer informatie over de ANBI-status is te vinden op de website van de belastingdienst.

ANBI-status