Auteursarchief: Vrienden van het Vossius

Draag je steentje bij!

De verbouwingen bij het Vossius Gymnasium zijn bijna klaar. Verwacht wordt dat er (kort) na de zomervakantie al gegymd kan worden in de nieuwe gymnastiekzalen. De oude gymzalen worden verbouwd tot kantine en werkruimtes en in de oude kantine komen bèta-lokalen. Er komt bovendien (lang gekoesterde wens) een lift.
Jullie (oud-leerlingen, ouders, andere vrienden van het Vossius) kunnen bijna letterlijk je steentje bijdragen via bijgaande muur. Je kunt van week tot week zien hoe de muur groeit dankzij jullie bijdragen. Er zijn een paar superstenen (in de Vos) die 250 euro kosten. De middenstenen zijn 100 euro en de stenen eromheen 50. Het uiteindelijk bedrag wordt besteed aan de inrichting van de nieuwe bètalokalen.
Samen met de sectie Beeldende Vorming zijn wij bezig de school ook een mozaïek te schenken voor in de kantine. Dit mozaïek zal bestaan uit tekeningen van vossen, gemaakt door leerlingen. Eronder komen de namen van de gulle gevers, maar je kunt natuurlijk ook anoniem blijven. Je wordt uiteraard uitgenodigd bij de onthulling van het mozaïek en krijgt dan een rondleiding door de gymzalen en de nieuwe lokalen.

klik hier om je bijdrage te doen.

Frans Woolthuis

oud conrector en

secretaris Vrienden van het Vossius

90 jaar Vossius Gymnasium

De festiviteiten begonnen al op zaterdag 29 oktober om 16.00 uur, toen er een Reve-expositie geopend werd op school. Reve's vrienden Teigetje en Woelrat organiseerden samen met oud-conrector Frans Woolthuis een expositie rond foto’s die Reve zelf gemaakt heeft van familie en vrienden. Deze expositie duurde tot en met 12 november.

Op woensdag 9 november werd er een All Stars Café Chantant georganiseerd in de Rabozaal van de Stadsschouwburg/Melkweg met voornamelijk optredens van oud-leerlingen, zoals Jim de Groot,  Xander Vrienten, Rikkert van Huisstede, Laura Kits en Delany Nelom. 

Huidige leerlingen spanden zich in om ter ere van het lustrum wat terug te geven aan de samenleving. Het gekozen doel voor dit lustrum was: de Nationale Stichting ter bevordering van Vrolijkheid. De naam van de stichting alleen al leek ons een stimulans om zoveel mogelijk geld in te zamelen. De stichting wordt gevormd door een netwerk van  artiesten, muzikanten, acteurs en tekstschrijvers die culturele activiteiten organiseren in Nederlandse asielzoekerscentra. Dit zijn activiteiten bedoeld om jongeren en jongvolwassenen te stimuleren aan hun ontwikkeling te blijven werken, omdat zij vaak vanwege hun status geen onderwijs mogen volgen. In de lustrumperiode zullen zij ons tonen waar zij mee bezig zijn.

Zaterdag 12 november was de gebruikelijke reünie, waar ook door de Vrienden van het Vossius de eerste gift werd aangeboden: 30 chromebooks.

 

Vossius Gymnasium, 90 jaar, All Stars Café, Chantant, Reünie, Lustrum