90 jaar Vossius Gymnasium

De festiviteiten begonnen al op zaterdag 29 oktober om 16.00 uur, toen er een Reve-expositie geopend werd op school. Reve's vrienden Teigetje en Woelrat organiseerden samen met oud-conrector Frans Woolthuis een expositie rond foto’s die Reve zelf gemaakt heeft van familie en vrienden. Deze expositie duurde tot en met 12 november.

Op woensdag 9 november werd er een All Stars Café Chantant georganiseerd in de Rabozaal van de Stadsschouwburg/Melkweg met voornamelijk optredens van oud-leerlingen, zoals Jim de Groot,  Xander Vrienten, Rikkert van Huisstede, Laura Kits en Delany Nelom. 

Huidige leerlingen spanden zich in om ter ere van het lustrum wat terug te geven aan de samenleving. Het gekozen doel voor dit lustrum was: de Nationale Stichting ter bevordering van Vrolijkheid. De naam van de stichting alleen al leek ons een stimulans om zoveel mogelijk geld in te zamelen. De stichting wordt gevormd door een netwerk van  artiesten, muzikanten, acteurs en tekstschrijvers die culturele activiteiten organiseren in Nederlandse asielzoekerscentra. Dit zijn activiteiten bedoeld om jongeren en jongvolwassenen te stimuleren aan hun ontwikkeling te blijven werken, omdat zij vaak vanwege hun status geen onderwijs mogen volgen. In de lustrumperiode zullen zij ons tonen waar zij mee bezig zijn.

Zaterdag 12 november was de gebruikelijke reünie, waar ook door de Vrienden van het Vossius de eerste gift werd aangeboden: 30 chromebooks.

 

Vossius Gymnasium, 90 jaar, All Stars Café, Chantant, Reünie, Lustrum