Aanmelden als vriend

Meld u aan als vriend door hier te klikken.

Vriendschap is er in zeven categorieën
 

1.   € 50,- per jaar en u ontvangt
       •  nieuwsbrief
       •  uitnodiging jaarlijkse Vriendenborrel
       •  uitnodiging voor een lezing

2.   € 100,- per jaar
       •  nieuwsbrief
       •  uitnodiging jaarlijkse Vriendenborrel
       •  uitnodiging voor een lezing
       •  mogelijkheid om in voorverkoop kaartjes te kopen voor Café Chantant (arrangement)

3.   € 250,- per jaar
       •  nieuwsbrief
       •  uitnodiging jaarlijkse Vriendenborrel
       •  uitnodiging voor een lezing
       •  mogelijkheid om in voorverkoop kaartjes te kopen voor Café Chantant (arrangement)
       •  een verrassing

4.   Vanaf € 250,- per jaar en u ontvangt de voordelen zoals bij categorie 3

5.   Lijfrente + belastingvoordeel **
       •  afhankelijk van het door u gekozen bedrag per jaar de voordelen zoals hierboven beschreven

6.  Bedrijfsgift vanaf € 250,-
     of bedrijfsgift in natura: bijvoorbeeld wijn, frisdrank, hapjes bij borrels, drukwerk etc. **
       •  en u ontvangt de voordelen zoals bij categorie 3 

7.  Wil de school graag langs een andere weg ondersteunen **
       •  in samenspraak een keuze uit bovengenoemde categorieën

Nalaten: Via uw testament kunt u nalaten aan de Stichting Vrienden van het Vossius

Goed om te weten
U kunt te allen tijde opzeggen per e-mail. Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@vriendenvanhetvossius.nl.

*   uitgezonderd bij een hernieuwde aanmelding
**  wij nemen contact met u op