Contact

Vrienden van het Vossius

p/a

Vossius Gymnasium
Messchaertstraat 1
1077 WS Amsterdam
e-mail: info@vriendenvanhetvossius.nl
contactpersoon: Frans Woolthuis (secretaris)

Bankgegevens
op naam van: Stichting Vrienden van het Vossius Gymnasium
rekeningnummer: NL61 RABO 0194 3153 71  

Kamer van Koophandel
RSIN 854318720

Belastingdienst
vanaf 3 september 2014 ANBI status (datum oprichting)