E-mail: info@vriendenvanhetvossius.nl Mocht u zich willen afmelden als vriend, dan kunt u daarvoor een email sturen naar dit emailadres.
Contactpersoon: Roeland Mees (algemeen bestuurslid)
Rekeningnummer: NL61 RABO 0194 3153 71
Op naam van: Vrienden van het Vossius Gymnasium
Kamer van Koophandel: 61380385
Belastingdienst: vanaf 3 september 2014 ANBI status (datum opgericht) RSIN 854318720