E-mai: info@vriendenvanhetvossius.nl
Contactpersoon: Frans Woolthuis (secretaris)
Rekeningnummer: NL61 RABO 0194 3153 71
Op naam van: Vrienden van het Vossius Gymnasium
Kamer van Koophandel: RSIN 854318720
Belastingdienst: vanaf 3 september 2014 ANBI status (datum opgericht)