Het Vossius Gymnasium zoekt vrienden

De verbouwingen bij het Vossius Gymnasium zijn bijna klaar. Verwacht wordt dat er (kort) na de zomervakantie al gegymd kan worden in de nieuwe gymnastiekzalen. De oude gymzalen worden verbouwd tot kantine en werkruimtes en in de oude kantine komen bèta-lokalen. Er komt bovendien (lang gekoesterde wens) een lift.
Jullie (oud-leerlingen, ouders, andere vrienden van het Vossius) kunnen bijna letterlijk je steentje bijdragen via bijgaande muur. Je kunt van week tot week zien hoe de muur groeit dankzij jullie bijdragen. Er zijn een paar superstenen (in de Vos) die 250 euro kosten. De middenstenen zijn 100 euro en de stenen eromheen 50. Het uiteindelijk bedrag wordt besteed aan de inrichting van de nieuwe bètalokalen.
Samen met de sectie Beeldende Vorming zijn wij bezig de school ook een mozaïek te schenken voor in de kantine. Dit mozaïek zal bestaan uit tekeningen van vossen, gemaakt door leerlingen. Eronder komen de namen van de gulle gevers, maar je kunt natuurlijk ook anoniem blijven. Je wordt uiteraard uitgenodigd bij de onthulling van het mozaïek en krijgt dan een rondleiding door de gymzalen en de nieuwe lokalen.

Frans Woolthuis
oud conrector en
secretaris Vrienden van het Vossius
Druk op “Draag je Steentje bij” om je bijdrage te doen.