Het Vossius Gymnasium zoekt vrienden

Het Vossius is geen school van 8 tot 5, maar een school voor het leven

Het goede verhaal van de docent en zijn vakbekwaamheid vormen nog steeds de basis van ons onderwijs. Kon je vroeger daarnaast nog volstaan met een zwart bord en krijtjes, tegenwoordig vraagt goed onderwijs om een geavanceerde digitale infrastructuur met de snelste machines, de beste software en een optimale kennis – bij leerlingen en leraren – van de mogelijkheden van ICT.
Een groot deel van de Vossianen verdient bovendien extra uitdagingen die een reguliere les niet kan bieden. Daarom zijn wij onder meer gestart met het Honoursprogramma, waarin bijzondere leerlingen bijzondere projecten mogen uitvoeren en daarop volgens landelijke gymnasiummaatstaven beoordeeld zullen worden.

Aangezien de overheid ons al jarenlang hetzelfde bedrag per leerling verstrekt, terwijl de maatschappij terecht steeds hogere eisen aan het onderwijs stelt, zijn alle extra's en alle noodzakelijke moderniseringen moeilijk te realiseren.
 

Helpt u het Vossius bij deze uitdagingen?

Dat kan door als oud-Vossiaan of betrokken ouder, als individu of via uw bedrijf/organisatie eenmalig of meerjarig te doneren aan de Stichting Vrienden van het Vossius Gymnasium. Of door de school andere vormen van partnerschap aan te bieden.
De Stichting Vrienden van het Vossius Gymnasium is gevestigd in het gebouw van de school aan de Messchaertstraat 1 te Amsterdam en stelt zich ten doel de school te steunen in haar streven naar excellentie. De Stichting heeft de ANBI-status. Zij is daarom geheel vrijgesteld van betaling van schenkings-en erfrecht. Bovendien kan uw bijdrage in de vorm van een lijfrente volledig aftrekbaar zijn.