De geschiedenis van Vossius

De school, onze school bestaat nu 96 jaar. In al die tijd is de school altijd een wereld op zich geweest, waar de leerkrachten hard hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de meer dan 9.000 Vossianen die de school bevolkten: hun kennis, hun oriëntatie op de wereld, hun vriendschappelijke omgang met elkaar en de cultuur in haar meest uiteenlopende vormen.

De school heeft al die getalenteerde kinderen gekoesterd, vanuit de gedachte dat ieder kind iets kan wat geen ander kind kan, of dat nu denken is of sport of een andere hobby. En ook vanuit de gedachte dat als een kind ergens in uitblinkt, dat niet ten koste hoeft te gaan van het eigenlijke schoolwerk, maar over de hele linie stimulerend kan zijn

Zo begon de school in 1926, met legendarische eerste klassen. Ontelbare andere gedenkwaardige klassen werden in de jaren daarna gevormd. En nu nog wordt de school gekenmerkt door een enorm aantal buitenschoolse activiteiten, van Romereis tot Café Chantant, van Vossiusparlement tot de Veiling voor Oekraïne. Als gevolg van Corona zijn veel van die bijzondere, maar op onze school alledaagse activiteiten in de vergetelheid geraakt. Gelukkig liggen die ellendige tijden achter ons, en is onze school weer helemaal de oude.

Bij ons eeuwfeest in 2026 hoort natuurlijk een boek over de geschiedenis van onze eerste honderd jaar. De Vrienden hebben daarvoor een nieuw thema bedacht, en dat idee is om een schoolgeschiedenis “van onderop” te schrijven: dus niet een geschiedenis van de leiding, noch van de contacten met de overheid, maar een geschiedenis van het dagelijks leven van de leerlingen, van hun cultuur, van de jeugdcultuur van de Vossianen dus, inclusief hun muziek, toneel, politiek en sport. Want juist die combinatie met kwalitatief hoogstaand onderwijs is wat de school kenmerkt.

U begrijpt, dat de Vulpen daarvoor een belangrijke bron is. Maar een andere, misschien nog wel belangrijkere bron bent u zelf. Wat herinnert u zich eigenlijk nog van vroeger? Welke buitenschoolse activiteiten waren belangrijk voor u?

Deze vragen en talloze andere kunt u voor uzelf – en ook voor de redactie van de nieuwe schoolgeschiedenis – bedenken door eens aandachtig terug te blikken op uw eigen schooltijd. Wat herinner je je van de lessen, maar ook van je kleding toen, van de feesten, van je vriendschappen met andere Vossianen, van je verliefdheden?

Wij van onze kant beloven niets van uw herinneringen te publiceren zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ons dus ook vertrouwelijk schrijven. Als u dat voor ons wilt doen, stuur dan een e-mail met uw eigen herinnering naar het onderstaande e-mailadres. Deel uw memories met ons en leg ze vast in ons boek. Want de geschiedenis van de school is uiteindelijk de toekomst van vele Vossianen en van u. Hartelijk dank, Johannes Houwink ten Cate en Frans Klein, p/a j.houwinktencate@gmail.com.