Juli 2023 – Nieuws van het Vossius

Debat naar aanleiding van een boek geschreven door Vossius docent

Docent Robert Wigt heeft een boek geschreven over de debattechniek van onze premier onder de titel: Supergaaf, De overtuigende taal van Mark Rutte. Op 23 februari was er de boekpresentatie met discussie bij ons op school. De biograaf van Rutte, Petra de Koning, historicus Henk te Velde, Marike Smits van omroep WNL en Robert gingen een uitvoerige discussie aan over Rutte. De freelance journalist, Chris Aalberts, aanwezig in de zaal, heeft hier een fraai verslag van gemaakt dat online is te zien op zijn site. Zie: chrisaalberts.nl bij de datum van 25 februari.

Het Lustrum in 2026, 100 jaar Vossius boek

Onder leiding van emeritus hoogleraar Johannes Houwink ten Cate, oud leerling, wordt gewerkt aan het Lustrumboek. Een uitgebreide redactieraad bereid een boek voor over 100 jaar schoolleven cq. de jeugdcultuur, een full colour boek hardback van ca. 300 pagina’s. Afgelopen 27 juni kwam de redactie bijeen voor de tweede keer bij elkaar. De redactieraad bestaat uit vele oud-leerlingen waarvan Ulli Jesserun d’Óliveira de oudste is, hij kwam in 1945 op het Vossius. Ook een paar oud-docenten maken deel uit van de raad zoals Rob Reijerkerk, Erika Langbroek en Rob Schumacher. De jongsten zijn redactieleden van de Vulpes. In oktober is het volgende overleg met de redactieraad. Er wordt nog gezocht naar oud-leerlingen die kunnen vertellen over de periode 2005 – 2018.
Naast het lustrumboek wordt ook gewerkt aan het Memorboek over de tijdens de bezetting vermoorde leerlingen en leerkrachten van Joodse origine, te verschijnen in mei 2025.

Vulpes

De Enige Echte Nieuwsbrief van het Vossius is uiteraard de Vulpes. Deze is digitaal te lezen via Instagram.

Uw gegevens actueel houden of uitschrijven

Wie bereikbaar wil blijven en wat meer informatie over het beginjaar op school wil geven, kan ons dat laten weten via https://www.vossius.nl/alumni/

Uitschrijven kan ook door een mailtje te sturen naar info@vriendenvanhetvossius.nl