Stichting Vrienden van het Vossius – een recap

In dit bericht vindt u een korte samenvatting van wat de Stichting doet en wie er momenteel in het bestuur zitten.

De Stichting heeft een tweeledig doel:

1. Het bij elkaar brengen van mensen die het Vossius Gymnasium een warm hart toedragen. Dit hoeven niet alleen oud-leerlingen of oud-docenten te zijn, maar net zo goed ouders van (oud)leerlingen of andere geïnteresseerden. Kortom, jullie zijn allen Vrienden. Voor de Vrienden wil de Stichting activiteiten gaan organiseren en hen op de hoogte houden van het wel en wee van het Vossius. Zoals via deze nieuwsbrief. Om dit goed te kunnen doen, zullen we ook de contactgegevens van de Vrienden moeten bewaren en bijhouden. Mocht je iemand kennen die ook Vriend is en niets van ons hoort, laat deze dan graag contact opnemen via onze website. En uiteraard zijn nieuwe Vrienden altijd van harte welkom – hoe meer, hoe beter.

2. Het ondersteunen van het Vossius in materiële en immateriële zin. Dit bestaat enerzijds uit fundraising om zo de school financieel te ondersteunen – daarover meer verderop in deze nieuwsbrief. Maar ook willen we meedenken met de school via de kennis die zich onder de Vrienden bevindt. Zo zijn we bezig om een mentorprogramma op te zetten met de decanen, wat draait om het ondersteunen van de 5e/6e -klassers bij hun studie-en latere beroepskeuze.

De Stichting wordt bestuurd door een bestuur dat zich in 2022 heeft gevormd. Het huidige bestuur bestaat uit:

• Maja Bolè, voorzitter, oud-leerling 1991-1997
• Johannes Houwink ten Cate, vice-voorzitter, oud-leerling 1970-1974
• Maribelle Mampaeij, secretaris, oud-leerling 1993-1997
• Roeland Mees, vice-secretaris, oud-leerling 1999-2003
• Bram de Vries, penningmeester, ouder
• Thomas Louman, vice-penningmeester, oud-leerling 1983–1989
• Arnaud Insinger, lid, oud-leerling 1971-1977
• Frans Klein, lid, oud-leerling 1969-1975

Meer bestuursleden zijn altijd welkom.