Activiteiten

In de nabije toekomst zullen er activiteiten voor de Vrienden van het Vossius worden georganiseerd. Te denken valt aan lezingen door oud-vossianen en excursies.

Allard Pierson museum

Het Allard Pierson Museum, het museum van de Universiteit van Amsterdam met een grote collectie oudheden, verwelkomt ook de vrienden van het Vossius bij haar eigen vrienden activiteiten zoals lezingen. Zie allardpierson.nl/agenda. Dit najaar komt daar een grote expositie met Fayoemportretten uit de periode van 100 – 300 n.C., gemaakt in Egypte dat toen vanuit Rome werd bestuurd. Zie de tips voor meer informatie.

Op 23 januari was een aantal Vossius vrienden bij de lezing in het Allard Pierson over spelletjes in de oudheid. Conservator Laurien de Gelder vertelde aan de hand van objecten uit de hand van het Allard Pierson hoe vroeger werd gespeeld. Keramiek poppen zijn er in grote getale gevonden en uit schriftelijke bronnen weten we hoe er mee werd omgegaan. Deze poppen moesten worden aangekleed, de gezichtjes en handen waren gedetailleerd en de rest grof. Hiermee werden de meisjes voorbereid op hun taak als huisvrouw waarbij zij voor de kleding van het gezin moesten zorgen. In die tijd maakten de vrouwen de kleding zelf en daar ging veel van hun tijd in zitten. Spinnen was een dagelijkse bezigheid, iets dat ook bij het vertalen van Latijn en Grieks vaak voorkwam. Het woord spinrokken herinner ik mij nog van het Vossius. Colus in het latijn.

Uitgesteld – Najaarslezing door oud-leerling

[Wegens een te beperkt aantal aanmeldingen voor deze avond, gaat de lezing niet door op 17 oktober. We hopen een ander moment te vinden waarop meer mensen gelegenheid hebben om te komen.]

Op het programma staat op 17 oktober een lezing op school door Maarten Sanders (Vossius ‘71-‘77) voor de vrienden over het Goud uit de Krim dat al bijna 10 jaar in Amsterdam bij het Allard Pierson Museum wacht op restitutie.
Inloop 19.30 en aanvang 20.00 uur.