Privacyverklaring

Wij verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorg. Indien u informatie aan ons hebt verstrekt, kunnen wij deze informatie gebruiken om contact op te nemen (indien u hebt aangegeven dat u daar prijs op stelt). Als u ons hebt gesteund, bewaren wij uw gegevens om u te informeren over ons werk. Wij kunnen uw informatie gebruiken voor statistische doeleinden. Stichting Vrienden van het Vossius houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Gegevens worden alleen door Stichting Vrienden van het Vossius Gymnasium vastgelegd en niet aan derden verstrekt. Voor vragen over uw vriendschap kunt u contact opnemen met info@vriendenvanhetvossius.nl.